Tokom vikenda, 14. i 15. septembra, članovi Radničkog pokreta iz Banja Luke i Tuzle su učestvovali zajedno sa zeničkom grupom Vodenjak u predstavljanju Radničkog pokreta zeničkoj publici, a vodila se i diskusija na temu Reforma ili revolucija.

Interesovanje je bilo veliko, a mnogi prisutni su učestvovali u diskusiji, kao i sa pitanjima članovima RP-a.

Razgovarali smo o radničkom pokretu uopšte, komunizmu i socijalizmu, načinu organizovanja i metodama djelovanja, radničkoj, odnosno proleterskoj kulturi, oslobođenju žena, seljačkom pitanju i perspektivama revolucionarne ljevice na teritoriji Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije.

Priča se vodila i o dnevnoj politici u Bosni i Hercegovini i okruženju, ali i o našim borbama širom svijeta, kapitulaciji reformističke ljevice pred kapitalom, kako nekada tako i danas, a isto tako o istinskim revolucionarnim komunističkim pokretima, s kratkim osvrtom na borbu na Filipinima.

Zeničani su predstavili političko stanje u gradu, kao i svoje izazove i probleme sa istim, s posebnim osvrtom na nacionalizam, korupciju i kriminal vladajuće partije. Dotakli smo se i problematike nevladinog sektora i njegovog uglavnom negativnog uticaja na klasnu svijest i na borbe ugnjetenih.

Kao i obično, podijelili smo naš propagandni materijal za koji je pokazan veliki interes. Takođe, englesko-danska filmska ekipa je snimala veliki dio diskusije, koja će djelimično biti objavljena u igrano-dokumentarnom filmu planiranom za 2021. godinu.

 

Radnički pokret smatra da je ovim ostvaren veliki uspjeh i da je ovo jedan početak saradnje koja će se odvijati između progresivnih pokreta i organizacija u gradovima BiH i Balkana.

 

Živjelo radničko jedinstvo!