Ova radna akcija, iako je mala po obimu, za nas je velika po značaju. Spomenik Zdravku Čelaru, komandantu Krajiškog proleterskog bataljona, kao i dobar dio spomenika NOB-u koji se nalaze van gradskih centara, ruiniran je i zarastao u travu i tek povremeno ga obiđu predstavnici SUBNOR-a. Kako se spomenik nalazi duboko u šumi, ne može mu se prići automobilom, ukoliko automobil nije terenski, tako da se dio puta mora proći pješice.

O spomeniku Danku Mitrovu, komandantu Četvrtog krajiškog krajiškog NOP odreda,  već smo pisali ranije. Njegov spomenik je u mnogo boljem stanju, a i lakše mu je pristupiti jer se nalazi kraj glavnog puta.

Oba narodna heroja strijeljana su nakon što su u podnožju Motajice proleterski bataljon koji je brojao nešto više od 200 boraca napale mnogostruko brojnije četničke snage. Bataljon je desetkovan, a dio rukovodstva je uhvaćen i strijeljan. U narednim danima uhvaćen je i politički komesar bataljona, Esad Midžić, pravnik iz Prijedora. Četnici su ga zarobili i sramnim potezom ga predali ustašama koji su ga odveli u Banjaluku, gdje su ga nakon mučenja strijeljali.

Nismo vas zaboravili,

Smrt fašizmu, sloboda narodu!